“Карина“ АД гр.Карнобат е приемник на създаденото на 01.03.1962 г. Държавно индустриално предприятие – ДИП “Васил Михалев“ гр.Карнобат.

    

    През 1992 г. предприятието е трансформирано в ЕООД “Карина”, а през 1996г. в “Карина” АД.В настоящия момент “Карина” АД е със 100 % частен капитал.
     Името „Карина” произхожда от старо име на град Карнобат – Каринабад.
Фирмата е специализирана в изработването на мъжки ризи и дамски блузи. Годишният капацитет е 1 000 000 броя облекла. От 2001 г. “Карина” АД притежава Сертификат за качество в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9000, издаден от Lloyd’s Register.
     Основни клиенти на “Карина” АД са “Зайденщикер”- Германия и “Индуйко“ – Испания. Останалия капацитет за износ е ангажиран от „Кауф” – Швейцария, „Глориете” – Австрия, „Хайнцман” -  Германия. Наши редовни клиенти са и български фирми – търговски, транспортни, туристически и др., за които изпълняваме поръчки в малки серии, рекламни ризи, униформени ризи и блузи.
     В дружеството се прилага сериен и масов тип производство в поточна форма, като технологичния процес е обособен в отделни операции, синхронизирани помежду си.
     Предприятието е оборудвано с високопроизводителна техника доставена от реномирани производители в бранша от Германия, Япония, Италия.