Фирма “Карина” АД се намира в гр. Карнобат, на главния път София—Бургас.

На входа на фирмата се намира фирмения магазин.

 
Адрес: "Карина" АД , ул. "Москва" №12, гр. Карнобат - 8400

Телефони за връзка :
 
Изпълнителен директор: +359 559 22210
Търговски директор: +359 559 22565
Оператор: +359 559 22221

E-mail:
info@carina.bg
carina@unacs.bg
carina_ad@yahoo.com
m.mitrev@carina.bg - Изпълнителен директор
a.mitrev@carina.bg - Отдел Търговия
a.aldinova@carina.bg - Отдел Финанси и Икономика
s.stoyanov@carina.bg - Отдел Производство и Технология
t.karagyozova@carina.bg - Отдел Инвестиции и Поддръжка на Машини и Съоръжения
i.dimova@carina.bg - Отдел Административни Дейности
sales@carina.bg - Отдел Продажби
logistics@carina.bg - Отдел Материално Снабдяване